One thought on “Opprop mot ny rasismeparagraf

  1. Hva hvis man er en beinhard og dogmatisk sosialdemokrat – så ivrig at man vil kalle sosialdemokratiet for ens livssyn – vil en da kunne anklage noen som våger seg på «kvalifiserte angrep» på Arbeiderpartiet? Eller hvis man er en religiøs tilhenger av norsk EU-medlemskap, bør da Sp straffeforfølges?
    Skriv under!

Kommentarer er stengt.