Når kommentarene er bedre enn innlegget

Det er morsomt med kronikker i Aftenposten – av og til kommer det ting gjennom som virkelig går seg vill i litt for mange stavelser. Denne kronikken om vanskelighetene med et internasjonalt nyhetsbilde er virkelig fornøyelig – særlig fordi forfatterne ikke har fått med seg at det digitale nyhetsbilde inneholder all den dybden de kunne ønske seg, hvis de bare tok seg tid til å finne frem i den.
Men det morsomme er selvfølgelig at kommentarene – i alle fall de to første, jeg vet ikke hvor mange som kommer etterhvert – er mer velskrevet og to the point enn kronikken. Kanskje en liten lærepenge til forfatterne?
(Og jeg skulle gjerne lagt inn denne kommentaren på kronikken i Aftenpostens eget system, men det vil ikke slippe meg inn….)

3 tanker på “Når kommentarene er bedre enn innlegget

 1. 1) Dette mistenkjer eg for å vere eit støtteskrift for avisenes verdensorganisasjon si kampanje for å stoppe Google frå å ta annonseinntektene. Dette skal liksom vere det intellektuelle alibiet for å få til anti-google lover og grunngje endå fleire sugerør i statskassa for Vår Kjære A-presse.
  2) Å påstå at godt betalte journalistar er einaste måten å få djubde og perspektiv er anten eit resultat av at dei intellektuelle fer med lygn, elles så har dei aldri lest ein kvalitetsblogg i sitt liv. Groklaw:-)Dagsavisen er eit av dei sugerørsavisene som er tilnærma blanke på analyser av informasjonssamfunnet, og visar at godt betalte journalistar ikkje automatisk fører til samfunnsrelevant journalistikk.
  3) Denne artikkelen fortalde meg to ting:
  A)
  Ein heil del om korleis folk som tidlegare var geniale samfunnskritikarar har mista grepet på å analysere informasjonssamfunnet.
  B)
  Det verkar mistenkjeleg som om at svara på alle problema som vert skissert er å hoppe ca. ti år tilbake i tid.
  C) Eg har knapt sett snurten av, korkje i denne artikkelen eller andre stader, at norske professorar tek opp problemkomplekser som skrik etter kritisk søkjelys og analyse, slik som til dømes digitale menneskerettar. Dette er uansett altfor omfemjande spørsmål å gå laus på seint i ei karriere. Det er nok heller noko for studentar eller dei som er tidleg i karriera som intellektuelle trur eg.

 2. Apropos godt betalte journalistar som kvalitetsprodusentar av journalistikk:
  SVT koblar bilete av døde barn til Pirate Bay, og godt betalte journalistar kallar folka bak Pirate Bay for terroristar. Dette er svertekampanje og demonisering av ein økonomisk trussel. Dette er på nivå med demonisering av muslimar som me har sett mykje av i det siste. Eg ser fram til Kokkvoll sine kommentarar til denne saken sjølv om han neppe tek sjansa på å juge om fakta slik SVT gjorde i sin offentlege orsaking.
  http://blog.brokep.com/2008/09/12/sverige-vax-upp/

 3. Hm… her ser det ut som om man har amputert en del tekst, antageligvis for å korte ned artikkelen. Det har helt klart gått ut over lesevennligheten. Tabbe å slippe fra seg noe så ubearbeidet.

Det er stengt for kommentarer.