Kartdata og offentlig informasjon

Jon Hoem tar opp det gamle spørsmålet om kartdata og offentlig informasjon – jeg kan bare erklære meg enig. Denne ordningen ble i sin tid innført for at byråkrater skulle få lov til å leke forretningsmenn, og med en dekningsgrad på -97.6% er det vel ingen grunn til å fortsette det eksperimentet. Utrolig.