Det intellektuelle Kina

Interessant artikkel i Morgenbladet av Mark Leonard om hvilke debatter som går – i full offentlighet – i Kina. Som vanlig er det mye man ikke vet – jeg var klar over diskusjonene som går (de kan man til og med lese om i China Daily eller se på engelskspråklig TV) men denne artikkelen gir dimensjoner og utdyping.

Oppdatering: Henning Kristoffersen (BIs egen Kina-ekspert) nevnte at artikkelforfatteren har skrevet en aldeles utmerket bok kalt "What does China think", som tilfører en rekke nye momenter til vår noe mangelfulle Kina-kunnskap.