Topic Maps 2008

Topic Maps 2008 ser ut som en interessant konferanse, jeg skjønner ikke hvordan jeg har klart å unngå den. Hmmmm…. stiv pris, men…. Steve Pepper’s paper om published subjects ser ut til å være det nye her, de andre foredragene har jeg hørt før – i hvert fall innholdet.

Noen som skal liveblogge herfra?

Oppdatering 6. april: David Weinberger har masse notater.

6 tanker på “Topic Maps 2008

 1. XML-formatet Emnekart er en interessant og teknisk brilliant standard for kategorisering av nettsider. Formatet er i stand til å uttrykke komplekse toveis mange-til-mange relasjoner mellom kategorier med mange hierariske nivåer mellom over- og underkategorier.
  Ulempen med formatet er at den dupliserer World Wide Web Councils standard for metadata, RDF.
  På grunn av mangel på kommunikasjon mellom standardiseringsgrupper ble det på slutten av 90-tallet vedtatt én standard for klassifisering av nettsider (Emnekart) og en annen standard for klassifisering av hvaSomHelst (RDF). Dette uten å se at kun en standard var tilstrekkelig.
  Skaperne av Emnekartstandarden har vært flinke til å markedsføre standardens fortreffelighet i Norge, bla. gjennom den årlige TopicMaps-konferansen. Derfor har konsulentselskaper som lager Emnekart-løsninger opparbeidet en viss markedsandel i offentlige norske nettsteder. Selv om Emnekart/TopicMaps er en åpen ISO-sertifisert standard, er publiseringssystemene som har implementert standarden få og dyre. Dermed slår nettverskseffekter inn, slik at det utvikles 10 ganger så mange programvare på RDF-standarden som Emnekart [1]. Så mens resten av verden beveger seg i retning av W3Cs RDF-standard eller eksponerer metadataene sine i åpne APIer, har mange beslutningstakere for nettsteder i Norge en falsk forestilling om at Emnekartstøttede løsninger i seg selv fjerner alle verdens systemintegrasjonsoppgaver. (Etter å ha blitt eksponert for konsulentbyrå-halleluja på TopicMap-konferansen?)
  Det hadde vært interessant å høre David Weinbergers foredrag på Emnekartkonferansen. Den siste boka hans, Everything is Miscellaneous, er jo et 233-siders angrep på grunnidéen bak Emnekart-standarden, nemlig at all informasjon kan klassifiseres logisk i ekspertstyrte sluttede vokabular som er hierarkisk organisert. Hvis foredraget hans er det samme som han har holdt på Google Video[2] vil han banne i kirka på Emnekartkonferansen 🙂
  [1] Søk på Sourceforge.net etter hhv Topic Maps/ XTM og RDF
  [2]
  http://video.google.com/videoplay?docid=2159021324062223592

 2. Dette har jeg faktisk skrevet om selv, se her: http://www.acm.org/ubiquity/views/v7i19_waning.html
  Søk og hierarkisk strukturering er komplementære aktiviteter.
  David W. er en meget livlig foredragsholder, mindre seriøs som foredragsholder enn skribent, tror det kommer til å bli en interessant liten diskusjon. Synd jeg må nedprioriter denne konferansen, det hadde vært morsomt å se….

 3. Kommentaren frå Harald Groven treng tilleggskommentar. Det er viktig å forstå bakgrunnen for to ulike standardar innan semantisk web før ein konkluderer med at ein standard er nok (som eg jo meiner i forhold til ODF og OOXML-diskusjonen).
  Emnekart har bakgrunn i bibliteksfag/humanistiske fagdisiplinar medan RDF/OWL er matematisk orientert og har betydeleg arv frå kunstig intelligens (AI). Det er rett og slett to ulike måtar å sjå verda på, sjølv om mykje også er likt. Dette punktet blir ofte undervurdert.
  At emnekart skal vera standarden for nettsider og RDF/OWL for «resten», forstår eg ikkje heilt. Begge teknologiane er generelle og universelle og kan adressera alt.
  Det er rett at emnekart har ei spesiell stilling i Norge, mykje takka vera eldsjeler m.a. i tidlegare Ontopia og godt samarbeid med konsulentbransjen (Bouvet, Creuna, Making Waves osv.). Utanfor Norge er emnekart meir eksotisk, det må innrømmast. Men det blir feil å seia at tilbodet av programvare innafor RDF/OWL er mykje større enn innafor emnekart. Send meg ein oversikt over portalverktøy med RDF/OWL-støtte, please!
  Eksponering av metadata blir like lukka/ope i eit RDF/OWL-system som i eit emnekartsystem, her er det ikkje forskjell.
  Eg er ingen emnekart-evangelist, men ser på teknologien som interessant og ser også på diskusjonen mellom dei to leirane av semantisk web-tilnærming som interessant. Erfaringsmessig har vi bygt våre eigne nettsider, http://www.vestforsk.no , med emnekart-teknologi.

 4. Har nettopp hørt Weinberger. Espen skrev: «David W. er en meget livlig foredragsholder, mindre seriøs som foredragsholder enn skribent, tror det kommer til å bli en interessant liten diskusjon.» Livlig, ja – og et profesjonelt gjennomført foredrag som var en fornøyelse å høre på uten at han gikk i dybden, eller spissformulerte (og på sekundet presist ferdig!). Det ble ingen diskusjon. Konklusjon: Han angrep ikke emnekart – han sa kort og godt – ja takk begge (dvs ALLE) deler! Han startet forøvrig foredraget med sliden «Nothing is Miscellaneous».

 5. Espen: Interessante poeng i artikkelen, men jeg har aldri kategorisert så mye som etter at det dukket opp nettsteder med taggingsfunksjonalitet [1]. Dette er selvfølgelig styrt av nytte/kost ifm økt fremtidig gjenfinnbarhet.
  Svein Ø: Både Semantisk vev og Emnekart-miljøene har forsøkt å gi støtte for semantikk gjennom å fastsette et vokabular med XML-koder. Dette er en programmerersentrisk måte å forsøke å innføre støtte for semantikk, og ført til liten utbredelse.[2]
  På nettsteder som Facebook og LinkedIn har snart en million nordmenn tagget opp hvilken type relasjon de har til andre personer på vennelista. Slike brukervennlighetssentriske måter å lagre semantikk på har vært en suksess. Denne implisitte semantikken kunne selvfølgelig vært eksportert i en universell standard (som RDF eller Emnekart) uten at det (pr 2008) kan synes at dette gir noen voldsom tilleggsnytte for brukerne.
  Så lenge det er få integrasjonsverktøy, mellom Emnekart og andre systmer, vil det være vanskelig å høste de gevinstene som tilhengerne av Emnekart skryter av. Løsningene blir de like lock-in som systemene de erstatter.
  [1]Taxonomy of tagging systems
  http://atomiq.org/archives/2006/12/taxonomy_of_tagging_systems.html
  [2] Stefano Mazzocchi fra MIT har den beste forklaringa jeg har hørt
  http://itc.conversationsnetwork.org/shows/detail3513.html
  (podcast 30 min)

Det er stengt for kommentarer.