Google slipper brukerne fri

Dette intervjuet med Doug Merrill, CIO i Google, blir heftig kommentert rundt omkring i bloggosfæren, også av min gode kollega Vaughan Merlyn. Jeg synes intervjuet er meget interessant ut fra hva jeg skrev i Digi i januar, særlig denne passusen om sikkerhet:

The traditional security model is to try to tightly lock down endpoints [like computers and smartphones themselves], and it makes people sleep better at night, but it doesn’t actually give them security. We put security into the infrastructure. We have antivirus and antispyware running on people’s machines, but we also have those things on our mail server. We have programs in our infrastructure to watch for strange behavior. This means I don’t have to worry about the endpoint as much. The traditional security model didn’t really work. We had to find a new one.

Nettopp. Det er selvfølgelig slik at Googles gjennomsnittsansatte har enorm peiling på teknologi (som regel en doktorgrad i comp.sci) men allikevel – slipper man brukerne fri, er det fare for at de finner på nye ting, koster mer, og av og til krongler ting til for IT-avdelingen. Alt sammen ting man ikke skal gjøre, medmindre man altså konkurrerer basert på kunnskap…..