Hvordan bli omskrevet

Cory gir 17 tips om hvordan man kan øke sin bloggbarhet – først og fremst ved ikke å forsøke å legge en masse hindringer i veien for at folk kan bruke ens materiale. Jeg kan bare erklære meg enig – Flash, session keys, stadig skiftende hjemmesider, manglende dyplenker og intelligente policies for bildebruk er PR-fremmende. Fancy inngangsporter og andre former for styrte opplevelser av din webside er bortkastede penger.