Fast Forward 2008

Da går det Fast Forward, rent bokstavlig – i dag går turen til Orlando for FastForward-konferansen, deretter direkte videre til Shanghai for å forelese på Fudan University, der BI har et MBA-program gående. Fare for noe mer uregelmessig blogging, med andre ord.

Turen går forøvrig med Icelandair, et hårsårt punkt for endel islendinger….