Data for alle

Google vil tilby datalagering for åpent tilgjengelige datasett – en naturlig fortsettelse av firmaets samarbeid med Hans Rosling, hvis kongstanke er nettopp at med tilgjengelige data blir mange diskusjoner avklart – og mye ideologi og fordommer kan tas av dage.

Fremgang…..allerede nå forutsetter mange forskningsråd (også NFF) og andre som finansierer forskning at resultatene skal gjøres gratis og offentlig tilgjengelige etter en viss tid. Det samme bør gjelde dataene – tenk om man kunne gå direkte tilbake til dataene for å etterprøve hva forskerne konkluderte med neste gang man fant en "forskere sier at" artikkel i avisen?

(Når sant skal sies, er vel neppe mangel på lagringsplass (skjønt de datasettene det er snakk om i denne artikkelen, er enorme) årsaken til at data ikke blir publisert – personvern, kommersielle hensyn, ren hamster-tankegang og kanskje også nervøsitet om dataenes kvalitet eller konklusjonenes holdbarhet er kanskje viktigere. Men det hjelper at det gradvis etableres en standard hvor det normale blir å tilgjengeliggjøre dataene, hvor man må forklare hvorfor man ikke gjør det heller enn det motsatte.)

1 tanke på “Data for alle

  1. Når det gjeld «årsaken til at data ikke blir publisert – personvern, kommersielle hensyn, ren hamster-tankegang og kanskje også nervøsitet om dataenes kvalitet eller konklusjonenes holdbarhet er kanskje viktigere.» så er det på plass løysingar ifrå Dataverse Network (www.thedata.org) som gjer det mogleg å etterprøve dataene på ein enkel måte så fort løyve frå datakjelda er innhenta. Slik det er i dag så er det ofte veldig vanskeleg og/eller tidkrevjande å etterprøve veldig mykje forskning sjølv om ein har innhenta slike løyve. Dei aller fleste forskarar er positive til «open data» og «open access», og dei har mykje å tene på å gjere forskninga si open ved bruk av dei rette verktya og bra timing. Her er ein utruleg artig samarbeidsartikkel frå Scientific American som er vel verd å lese. «Science 2.0: Great New Tool, or Great Risk?» http://www.sciam.com/article.cfm?id=science-2-point-0-great-new-tool-or-great-risk
    Google ser ut til å kopiere og utvikle cnx.org o.l. akkurat som dei sikkert kjem til å kopiere og utvikle http://www.thedata.org o.l. Vert litt som OLPC, det er ikkje prosjektet som stikk av med sigeren, men konseptet.

Det er stengt for kommentarer.