1 tanke på “Kvotehandel nytter lite

  1. Den negative effekten av klimagassutslipp er så abstrakt, usikkerhetsbelagt og så langt inn i fremtiden og handelsregimet har så mange kausalledd at Beckers sammenligning mellom kvotehandel og avlatshandel dessverre er på sin plass.
    … annen sammenligning…
    Kvotehandel minner meg om en historie fra luftslaget om Storbritannia høsten 1940. Folk følge seg fortvilte og maktesløse overfor de nattlig tilbakevennende tyske bomberaidene. Avismannen Lord Beaverbrook, som Churchill hadde utnevnt til flyproduksjonsminister, satte 10 juli igang et storstilt moralboostingsprosjekt. Familier ble bedt om å donere sine aluminiumsgryter, kopper og kar til omsmeltning til flydeler. ‘We will turn your pots and pans into Spitfires and Hurricanes’ som det het. Reaksjonen lot ikke vente på seg. I hele landet tømte husmødre skapene sine for gryter, og på innsamlingsdepotene hopet det seg opp gigantiske mengder skrapmetall. Beaverbrooks assistenter ble alt metallet som ikke var av kvaliteter og legeringer som var ubrukelige for flyproduksjon, og at ikke var mangel på aluminium i det hele tatt i landet, men fikk til svar at det var ikke den nytten for rustningsproduksjonen som var hovedhenskten, men at folk skulle FØLE at selv de hadde noe å bidra med i krigen.
    Andre symboltiltak var at folk kunne også kjøpe «Spitfire-kvoter», for en pris som var 40% av reell produksjonskostnad. Flyene ville vært bygd likevel, men det gav en følelse av å delta.

Det er stengt for kommentarer.