Folkekultur og kulturfolk

I et usedvanlig innholdsrikt Morgenblad finnes en morsomt essay av Thomas Berg om hvordan elite og kultur har skilt lag i Norge. Kulturfolket har ikke penger, og pengefolket er ikke interessert i kultur.

Men det kan jo ikke være helt galt, for i samme utgave fortelles det at Pia Haraldsen anbefaler at man leser en kronikk i ny og ne og dessuten følger med når man er i teater (i stedet for å dagdrømme om innredning) slik at man har noe å snakke om med date’n etterpå.

Jeg vet ikke hva dette sier om norsk kulturliv, bortsett fra at Norge er et nokså schizofrent og ikke kan bestemme seg for om vi er en utkant (og stolt av det) eller er en utkant som forsøker å overbevise verden at vi ikke er det. Kultureliten er de som blir igjen – de som vet at Norge er en utkant og verken er stolte av det eller har noen tro på at vi kan bli noe annet.