Søketeknologien vant slaget

New York Times slutter med å ta betalt for deler av sine websider, en utvikling som til fulle bekrefter at hvis du har valget mellom relevans og penger, må du i det lange løp velge relevans. På den annen side, i sitt forbausende åpne innlegg, begrunner NYT sin avgjørelse med at det er mer penger å tjene på søkemotorgenererte annonser enn det er på å selge innhold direkte. Så kanskje man ikke har dette valget allikevel.

Dette er faktisk en svært viktig milepel – hvis noen skulle ha hatt muligheten til å ta betalt for innhold over nettet, måtte det være New York Times, USAs fremste prestisjeavis og det stedet alle ønsker å bli publisert. Søketeknologi, i alle sine avskygninger, er blitt den nye grensesnittet, og over tid blir det innhold som teller og ikke webadresser.

Dessuten kan jeg igjen lese noen av mine favorittskribenter, blogge dem og kommentere dem, i trygg forvissning om at de kan leses også av folk som ikke har tilgang til Times Select.

Interessant. Meget interessant.

(Takk til Øivind Strømme for det første tipset).