Cisco kjøper Webex

Tim O’Reilly har en god analyse av hvorfor Cisco har kjøpt Webex, et webkonferansefirma. Jeg er enig i hans poeng om at også utstyrsleverandører som Cisco etterhvert vil gå mot en servicemodell, men problemet er at Cisco – som tradisjonelt har kjøpt masse bedrifter – ikke pleier å kjøpe bedrifter for å skaffe seg markedsadgang, men for teknologi. Det typiske Cisco-oppkjøp er en teknologibedrift med 10 mennesker i utviklingsavdelingen og et ferdigutviklet produkt bygget rundt en ny teknologi, som Cisco kjøper, standarditilpasser og lar bli del av sin produktportefølje. Integrasjonen skjer ved at teknologene blir innlemmet i Cisco (med masse akskjer) og at de fleste andre forsvinner. Webex har bra teknologi, men ikke mer enn hva Cisco kan lage selv hvis det skulle være nødvendig (f.eks. ved å gjøre i hardware hva Webex gjør med software).

Har dette noen konsekvenser for norske firma innen samme bransjer, som Tandberg eller Netconnect? Ikke på kort sikt, men hvis Cisco produktifiserer og standardiserer webkonferansetjenester over spesialhardware, får de en utfordring både på utstyrs- og tjenestesiden.

Men det vil ta tid. Har litt følelsen av at Ciscos kjøp av Webex er som eBays kjøp av Skype: Noe uklart, med post-hoc rasjonalisering heller enn klare synergier eller fremtidige strategier.