En ny form for blogspam

Kommentaren til dette innlegget viser en ny form for blogspam – jeg skriver en liten notis om et innendørs skianlegg i Dubai. Kommentaren klipper et avsnitt fra innlegget, gjengir det, og legger inn et kommentatornavn med henvisning tilbake til dette skianlegget.

Gadd vite om den er gjort automatisk eller manuelt…. Kommentatorens epost finnes i alle fall ikke. Men presisjonen i blogspam er i ferd med å gå opp.

Jeg tror jeg lar den bli stående, som et eksempel.