Munch på Google

Edvard Munchs Skrik som Google-logoEdvard Munch ville vært 143 år idag, noe Google markerer med et lite Googleskrik, gjengitt her.

Dette viser vel også at denne maleren er større ute i verden enn i Norge, hvis man ikke allerede har lest det ut fra Munch-museets budsjett og posisjon.

Idag er i alle fall dette siste skrik….