Skolepengedebatt

Nå har jeg vært paneldeltaker på en studentdebatt, og det var jo greit nok, om ikke særlig livlig. Jeg hadde ikke fått med meg bakgrunnen til debatten – trodde det dreiet seg om hvorvidt skolepenger (egentlig, studentbetaling) førte til bedre eller dårligere kvalitet – men det viste seg altså å være en litt panikkartet reaksjon fra Studentparlamentets side på nyheten om at det i EU ser ut til at studentbetaling blir mer vanlig.

Nuvel, debatten ble jo morsom allikevel. Som vanlig var det noen misforståelser om BI ute og gikk, så bare for ordens skyld: BI er en selveiende stiftelse, noe som betyr at alt overskudd går tilbake til organisasjonen. Non-profit, med andre ord. Og ansatte på BI betales etter offentlig lønnsskala, må jeg med en viss sorg meddele.

Ellers var debatten litt springende, preget av at det var vanskelig å frembringe noen særlig uenighet uten å gå utenfor rammen av debatten. Ingen var for å gjøre noen store inngrep i hvordan studier finansieres i Norge. Samtlige var irritert over Djupedals kutt i budsjettene for forskning og høyere utdanning. Av punkter jeg husker var at

  • Gunnar Gundersen påpekte at den sikreste veien mot studentbetalling var å fortsette å kutte i budsjettene – da kommer spørsmålet opp av seg selv, om noen år
  • Utdanningsforbundets representant gikk ganske langt i å si at de savner Kristin Clemet – om man ikke var politisk enige, så "lå hun over talerstolen" med engagement og kunnskaper. Det er nye takter fra den siden.
  • Odd Einar Dørum (som har liten respekt for talertid) etterlyste mer engasjement fra studentenes side, særlig de som har stemt rød-grønt. Medmindre studenter og faglige protesterer, blir det flere kutt i høyere utdanning

Ellers har jeg sympati for studentene som arrangerer dette – det var ca. 20 tilhørere, og i all beskjedenhet syntes jeg panelet fortjente litt flere….

PS: Blindern har så triste bygninger og så nedslitte møbler og litt for mye rot og møkk i krokene. Slik er de fleste universiteter, men hva er det egentlig poenget med å ha dårlige arbeidsforhold? En fordel/ulempe på BI er at siden studentene betaler, stiller de krav til sine arbeidsforhold, og det nyter faktisk resten av organisasjonen godt av. 

1 tanke på “Skolepengedebatt

Det er stengt for kommentarer.