Slutt å lete i Marx. Og Hayek.

Artig essay fra Øyvind Strømmen: Marx er død. Friedrich Hayek også.

Jeg tror både Marx og Hayek er ofre for eksplikering av kunnskap: Når vi forstår hvordan et klassesamfunn eller et prissystem fungerer, kan det manipuleres. Forskjellen mellom den tid Marx og Hayek levde og skrev på, og i dag, er primært at vår evne til å få et overblikk over kompleksitet og deretter å bruke denne oversikten for våre egne formål er mye størrre nå.

Marx og Hayek hadde begge rett i sine analyser, men kanskje ikke i sine konklusjoner – og egner seg dårlig som religionserstatninger. Les dem for å forstå dem, men sett dem inn i en sammenheng. Da blir de nyttige forberedelser til egen tenking, basert på datens teknologi og forhold.