Den slitne kjempen

Kjetil Johansen (som har mye interessant på sin blogg) kommenterer en glimrende artikkel i Guardian om at vi kan se begynnelsen til sluten på USAs verdenshegemoni. Samt at dette ikke nødvendigvis er en god ting – USA er, for alle sine feil, en viktig faktor i å sikre at liberale demokratier består rundt omkring i verden, uansett om dette involverer militærmakt eller ikke.
Men tankegangen er interessant – særlig setningen «China and India are to the United States today what Germany and America were to Britain a hundred years ago», som jeg finner å være en interessant, om en noe unyansert historisk sammenligning.