Eliten e’liten

Kjetil Johansen har en glimrende oppsummering av to artikler i Morgenbladet om universiteter og videregående skoler. En debatt man bør ta, men som ingen vil ta.
Det hadde vært behagelig med et eliteuniversitet – men problemet med eliten i Norge er at den er så liten.
Og jeg hadde stor sans for Ove Skarpenes’ uttalelse om at «[…] kunnskapssamfunnet skaper ordningar som bidrar til å oppløyse nettopp den kunnskapen det ser på som så viktig og som avgjerande for samfunnsutviklinga.»
Jeg skal holde et foredrag om fremtidig kunnskapsproduksjon i forbindelse med åpningen av BIs nye bibliotek i Nydalen den 14. oktober (et bibliotek som går utenpå noe annet jeg har sett, både her til lands og utenlands.) Disse artiklene og den debatten som kommer blir nok viktig input her.
Tenk om vi kunne få en skikkelig debatt om dette. Så gøy. Ut og kjøpe Morgenbladet…