Lettskremt vestkant

Så Vestkantungdom (eller kanskje helst deres foreldre) velger heller privatskole enn skammen ved å måtte trekke til Østkanten. Professor Nordli Hansens undersøkelse (i Tidsskrift for Ungdomsforskning) bekrefter noe jeg visste anekdotisk. Kristin Clemet sier, fornuftig nok, at argumentet mot skolesoner er valgfrihet, siden utjevning ikke ser ut til å fungere.
«Jeg synes det er rart at venstresiden er så lite opptatt av at østkantelevene fratas et gode de åpenbart ønsker», sier Nordli Hansen. Jeg kan ikke annet enn å erklære meg så enig, så enig. Mellom bornerte vestkantfruer som ikke tør kjøre bil øst for Sinsenkrysset og ideologisk orienterte skolepolitikere som mener at alle er like bare vi ikke ser for nøye etter, blir det vanskelig å få til endringer.
Men jeg har stor tro på ungdom fra Oslo Øst som vil opp og frem. Bare de slipper til.