Kopisperrer igjen

Predikerbare uttalelser i Stavanger Aftenblad. Jeg registrerer at Gisle og jeg er uenige om vi kommer til å få alt med kopisperre eller intet – la meg nyansere og si at vi antakelig vil få en periode med kopisperre inntil markedet tvinger dem til å forsvinne.
Ellers er det interessant at departementet her signaliserer en aktiv holdning overfor platebransjen – har ikke hørt den uttalt så eksplisitt før.