En fremtid som er nærmere enn vi tror

ACLU – American Civil Liberties Union, en organisasjon jeg ikke kan komme på et norsk motstykke til, har en briljant liten Flash-demonstrasjon av hvordan det er å bestille pizza i et gjennomdigitalisert samfunn. Bortsett fra at responstiden ser noe kort ut, er dette ikke bare teknologisk mulig, men faktisk ikke altfor vanskelig å gjennomføre idag….