Prosjekter langt mot nord….

Jeg er i ferd med å avslutte et management-kurs med tittelen «Elektronisk Strategisk Forretningsutvikling«, arrangert av Handelshøyskolen BI, Høyskolen i Finnmark (ved Lars Krogh), og Kirkenes Kompetansesenter under et prosjekt kalt Finnmark på Nett. Deltakerne er ressurspersoner fra privat næringsliv og offentlig forvaltning i Finnmark og Troms. En interessant og motivert studentgruppe – hvor eksamen helt klart er mindre interessant enn praktisk anvendelse av det de lærer.


Studentene har selv valgt seg oppgaver – innenfor rammene av teknologi, forretningsutvikling og regional næringsutvikling. Jeg synes oppgavene avspeiler programmets målsetting om teknologiutvikling, strategi, og regional næringsutvikling – her er listen:

 • Randi Abrahamsen og Inger E. Haug, som begge jobber for Innovasjon Norge i Tromsø, skriver en oppgave om telemedisin – nærmere bestemt undersøker de om vi faktisk har et regionalt innovasjonssystem (ut fra Michael Porter’s beskrivelse av regionale næringsklynger) for telemedisin i Nord-Norge, og hvilken rolle Innovasjon Norge kan spille innenfor dette systemet.
 • Ragnhild Melleby Aslaksen, som arbeider innen fakturering og avregning for Varanger Kraftnett, skal skrive en oppgave om hvordan selskapet skal forholde seg til eKunder – dvs. hvordan man kan videreutvikle det elektronisk grensesnitt til kundene, og bruke dette både til å effektivisere kundegrensesnittet og samtidig forbedre kunderelasjonen.
 • Jan S. Dølør, prosjektleder i Alta Utviklingsselskap, og Ernst Robert Mortensen, IT-sjef i Alta Kommune, ser på røntgenundersøkelser i Alta. Kommunen har arrangert kronerulling og fått på plass røntgenutstyr slik at pasientene kan gis sykehustjenester uten å måtte reise på sykehus – men hvordan kan man bruke elektronisk samhandling for å bedre utnyttelsen og bruken av utstyret og redusere behandlingstiden for pasienten?
 • Mia Saariniemi Finnestad, som er banksjef for Sparebanken Nord i Øst-Finnmark, tar for seg bank og mobiltelefon – hvordan kan banker ta i bruk mobiltelefoni for å betjene familiers transaksjonsmønster?
 • Torstein Ibrekk, nestleder Datakortet, og Kåre Tannvik, gründer av bl.a. Direktørboligen, skal skrive en oppgave om Gabba.com – internettdelen av Gabba, en reinsdyr-opplevelsespark som er under oppstart i Kirkenes. Hvordan kan man bruke Internett til å markedsføre Gabba, og til å bringe opplevelsen ut til et globalt publikum, slik at de som har besøkt parken kan forlenge sin opplevelse av den, og de som ser den på Internett både kan få interesse for og utdype sin opplevelse av den?
 • Gunnar Schaanning Kollstrøm, IT-sjef i Sør-Varanger kommune, og Svein Helge Orheim, daglig leder Kirkenes Kompetansesenter, har sett på hvordan Kirkenes kompetansesenter kan bruke sine gode erfaringer med RSK (Regional Samordning av Kompetanseutvikling på skole- og barnehagesektoren i Øst-Finnmark) innenfor andre områder enn etter- og videreutdanning for personalet i grunnskole og barnehage – hvilke markeder finnes, og hvordan skal de betjene dem, med og uten teknologi?
 • Per Øyvind Mathisen, controller for Hammerfest Energi, skal gjøre en analyse av spørsmålet om Hammerfest Nett skal investere i bredbåndtilbud til innbyggerne i de kommunene de tilbyr strøm til: Hvilke tekniske alternativ finnes, hva blir kostnaden i investering og drift, og hva blir det bedriftsøkonomiske og samfunnsmessige resultatet?
 • Trond Rognlid, DnB NORs banksjef for Hammerfest, Lakselv og Karasjok, skriver oppgave om hvilke konkurransefortrinn tradisjonelle, lokale banker har i møtet med nye, teknologibaserte produkter og aktører.
 • Ole Kristian Severinsen, prosjektleder i Alta Utviklingsselskap, har tatt for seg de samiske videregående skolene i Finnmark, som har et nasjonalt undervisningsansvar innenfor samisk språk og samiske kulturfag. Hvordan kan de bruke teknologi for å ivareta dette ansvaret?

1 tanke på “Prosjekter langt mot nord….

 1. Finnmark på nett
  1. des var en merkedag for meg. Da hadde jeg min første eksamen siden 1977. Som en av de få fra privat sektor meldte jeg meg på elektonist strategisk forretningsutvikling initiert av Finnmark på Nett. BI ble koplet inn og dermed Espen A. Det viktigste for meg med det 1 år lange studiet, var for det første nettverket jeg fikk lokalt, så var det den verden som Espen åpnet. Jeg var jo spekket med virkelige opplevelser fra livet og manglet knagger å henge praksisen på. Det fikk jeg masse av. Jeg beklager at ikke flere fra privat sektor heiv seg på. Jeg kunne faktisk tenke meg å melde meg på enda ett, men kun hvis jeg gjør det som en del av en klynge. Stand alone er jeg lite verdt i en slik sammenheng.
  Nå plages jeg med å finne ut hvordan jeg kan bidra til å få flere verdig trengende i dette fantastiske fylket (Finnmark) til å tenke som jeg, for derved å øke forståelsen for kunnskap og nettverk.
  hilsen Kåre Tannvik

Det er stengt for kommentarer.