Operasjonanalysen kommer tilbake?

Virginia Postrel har skrevet en glimrende liten introduksjon til operasjonsanalyse i Boston Globe (antakelig verdens beste lokalavis.) Brad Delong og Virginia ser ut til å starte en diskusjon om sammenhengen mellom bruk av OR (operations research) og produktivitetsvekst.
OR er en «doldisvitenskap», men det ser ut til at vi, langsomt, oppdager dens betydning igjen. Det vil glede meg – jeg er av kompliserte årsaker, president i NORS (Norwegian Operations Research Society), et verv som følger med formannsvervet i Polyteknisk Forenings IT-gruppe. Presidentskapet er en ære (tidligere presidenter inkluderer Kristen Nygaard, Turing-prismottaker) men NORS i seg selv har svært liten aktivitet. Er noen der ute interessert i å ta opp ballen?