Software 2008 liveblog

Sammen med Ragnvald Sannes sitter jeg akkurat nå og leder en konferanse om "Trender innen IT" for Dataforeningen. Her er noen notater gjennom dagen – skikkelig "liveblogging". Planen er å ha foredrag, deretter kjøre en liten videosnutt for å løse opp litt, og så er det tid for spørsmål.

Morten ThorkildsenFørstemann ut er Morten Thorkildsen, Adm Dir for IBM Norge, og han snakker om fire trender:

 • Globalisering: Dette gir nye muligheter, særlig fordi det er så vanskelig å rekruttere folk, særlig innenfor tradisjonell IT. Samtidig blir masse kompetanse tilgjengelig i "emerging markets", som gjør at man kan få tak i folk og dessuten øke produktiviteten ved strategier som "follow the sun", gjenbruk av løsninger og reduserte kostnader. IBM utnytter dette selv, dels fordi det er nyttig, dels fordi konkurransen krever det.
 • Alt og alle blir tilkoblet: Ikke bare mennesker, men enheter: Tagging things (RFID), feeling things (sensorer) things, thinking things (smarte teknologier), shrinking things (nano). RFID kan gjøre kassakøer til historie. Sporing av mat kan også gjøres via RFID. Sensorer gjør at man kan overvåke og oljeinstallasjoner og reparere problemer før de får konsekvenser. Telemedisin gjør at man kan flytte data i stedet for pasienter – spennende teknologi finnes, problemet ligger i å håndtere dataene – "hvor man skal sende dem". I Forsvaret vil man ha sanntids koordinering av våpensystemer og enheter fra flere våpengrener. Miljøkrav kan tilfredstilles ved bruk av sensorer i bygninger og i trafikkkontroll.
 • Revolusjon i ny anvendelse: Språkteknologi (IBM jobber bl.a. med universiteter og Norsk Språkråd for å utvikle en "språkbank" – basis teknologi for nye applikasjoner.
 • Krav til samhandling i sanntid
 • Alt dette vil kreve mye datakraft, som kommer til å leveres som "cloud computing" basert på åpne standarder.

Etter hans foredrag viste vi (for å få litt balanse) denne videoen.

Knut Magne RisvikKnut Magne Risvik fra Google snakket om Cloud Computing. Han begynte med å si at i dag har vi satt verdensrekord – det har aldri vært så mange brukere på Internett som i dag….og i morgen slår vi den igjen. I 2007 er det 1,2 mrd brukere på Internett, en halv miliard nettsteder, en milliard PCer og 3,6 mrd. mobiltelefoner. Men det er 5 mrd. mennesker i verden som ikke har tilgang til Internett. Knut var nylig i Kenya, der var det en bonde som hadde dieselgenerator og lot folk lade opp mobiltelefonen sin mot betaling i korn….

Knut Magne snakket om mange spennede prosjekter, deriblant et prosjekt for å legge Internett ut i verdensrommet, ved å ta i bruk alt romskrapet som finnes der ute – sateliiter og annet som ikke lenger brukes, men som fungerer. Prosessorer har blitt 10000 ganger raskere siden 1980, memory 300000, harddisker 4000000, sluttbruker kommunikasjon hastighet 40000.

Cloud computing er rett og slett å ta dine data og dine applikasjoner og legge dem på nett. Lagring, bredbånd, produksjonsutstyr er nå tilgjengelig og billig. Tre lag i denne modellen (eksemplene er fra Google, men det er mange som gjør dette):

 • Teknologiplatform: Google bygger store datasentre, kjøling er et problem (strømmen til en vanlig desktop PC koster mer enn PCen etter 3 år), egen teknologi med rackede hovedkort. Linux datamaskiner med hjemmelaget nettverk.
 • SaaS: OpenSocial bruker JS/HTML, standard grensesnitt.
 • Applikasjonslag: Google Gadgets er mange tusen ulike små applikasjoner, plasseres på nettsteder rundt omkring. Distribueres gjerne viralt (Facebook har et problem her). Modellene er åpen, tillater mashups, kan hackes (på den gode måten) og disaggregerer web – resultater er at web blir programmerbar, noe som kanskje er den viktigste egenskapen Web 2.0.

Disaggregering er tingen: iGoogle Gadgets gjør det samme for applikasjoner som RSS gjør for informasjon.

Og så viste vi denne videoen….

Knut Morten ÅsrudKnut Morten Åsrud fra Microsoft Norge snakket om SaaS – Software as a Service – og hvor Microsoft investerer i fremtiden. Han begynte med å si at Web er viktig og toneangivende, men det er ikke alt. Jobb- og privatbruk av informasjon smelter sammen, nye dingser kan brukes til mye mer enn underholdning, men det vil fortsatt være servere og annen teknologi i mer tradisjonelle strukturer. Microsoft må være overalt i dette bildet. Infrastruktur kommer imidlertid å bli flyttet fra et hardwarebegrep over til et programvare- og tjenestebegrep, som du har tilgang til fra mange kilder, både bedriftsinternt og fra nettet. Det er opplevelsen for brukerne som kommer til å spille den viktigste rollen, kunder og brukere kommer til å forlange at ting fungerer og er enkelt å bruke. Man vil få nye typer utviklingsverktøy, som demokratiserer utviklingen av ny teknologi og deling av informasjon. Forretningsmodellen til tradisjonelle leverandører, man vil få mange flere, fra lisensmodeller via annonsefinansiering til forbruksbasert prising.

Utviklingen mot SaaS går gradvis. Idag snakker vi om SOA, som handler om å sette sammen komponenter fra mange kilder og tillate sammenknyting. SaaS er en ren leveransemodell, levering av funksjonalitet over nettet. Til slutt har man Web 2.0-begrepet, som er mer orientert mot opplevelsen og forretningsmodellen. Det interessante her blir den nye valgfriheten man får, drevet av nye grensesnitt basert på skjermbevegelser, talegjenkjenning, og søketeknologi. Søk er viktig på mange flere områder enn vi hittil har tenkt på. Dette er grunnen til at Microsoft kjøper FAST – ikke for å konkurrere med Google, men for å tilby søketeknologi rett inn i bedriftens infrastruktur. Man får et spekter fra store globale søketjenester til ting du ikke engang vil se, men som er en viktig del av interne systemer.

Så vi vil få et spekter av tjenester – et eksempel på det er BP, som har laget en "enterprise mashup" for å hjelpe oljeplatformer i Mexico-gulfen bedømme risikoen for orkaner. Et enda enklere eksempel er Windows Update, som brukes av en tredjedel av alle PCer i verden. Et annet krav er tilgang til informasjon fra mange platformer, gjerne samtidig. Leveransemodeller endres mot beta-versjoner og gradvis utvikling-levering.

Microsoft investerer i videreutvikling av Windows, som kommer til å bli mer Live-rettet og mer en platform for annonsering – Microsoft følger Google i så måte. Man vil kunne velge om man vil ha programvaren på betalingsbasis eller annonsefinansiert, for eksempel. Andre teknologitilbud vil bli abonnementsorientert.  

Og så viste vi denne videoen…. 

Håkon Wium LieHåkon Wium Lie fra Opera Software  begynte med den gangen han kom over en datamaskin, i 1980, da han fikk låne en Apple II på Østfold Distriktshøyskole og skrev alle programmene sine selv. Over tid har han lært at programvare kan være greit å kjøpe uten å lage det selv – men på lengre sikt blir programvare borte. Viste en skjerm med ting folk bruker PCen til, mesteparten av dette kjøres på web – tradisjonell programvare blir på lang sikt uinteressant. Vi kommer til å ha mindre av den (med oss), og vi vil ikke like å betale for den. Dette er et problem for tradisjonelle leverandører – Microsoft, naturligvis, men også Opera, som er klientbasert.

Opera er et etproduktselskap som leverer på mange platformer, også på Wii som begynner å bli en viktig platform for sosial surfing. Opera Mini er spennende: Kjøres på mobiltelefoner, og fordeler prosesseringen mellom klienten og en haug maskiner i kjelleren i Waldemar Thranes gate (se denne digi-reportasjen.) Serverne formatterer informasjonen (reduserer den med ca. 90%) og gjør at man ikke trenger så kraftig prosessor i telefonen. Brukes over hele verden.

Verden vil gå mot en type maskin som har vært produsert, nemlig Psion Series 7 – enkle maskiner som starter automatisk og henter mesteparten av funksjonaliteten fra webben. Dette er også filosofien bak OLPC-prosjektet. Her bruker man ikke en desktop-metafor, men tenker på datamaskinen som et leketøy for læring. Maskinen viser f.eks. hvem som er i nærheten.

Alle digitale data og applikasjoner vil ligge på webben.  Åpne formater blir standardisert og lovfestet: Offentlig informasjon skal primært gjøres tilgjengelig på HTML, PDF skal brukes for situasjoner når man trenger å bevare et dokuments utseende, og ODF der ting skal være redigerbart. Formatet er viktig – Håkon mener OGG bør velges fordi det er støttet av store aktører som Wikipedia og dessuten er så patentfritt som bare mulig. Alle mediatyper må og vil støttes på web. Men den vil infiltreres av lukkede standarder. Opera mener at åpne standarder er den eneste veien å gå – Norge er ikke stort nok til å kunne utvikle none lukkede standarder med suksess. Vi tester masse, men problemet er Microsoft, som må presses til å støtte åpne standarder, og som krever at man bruker deres standarder og jobber med EU-kommisjonen om dette.

Og så viste vi denne videoen…. (eller, rettere sagt, vi skulle vise den om ikke teknologien hadde sltt seg vrang akkurat da.)

Per HovePer Hove fra Oracle Norge startet med tittelen 170 "230 milliarder til nye trender". Oracle var et teknologiselskap inntil for 3 år siden, med 40000 ansatte, og nå er de 80000, primært gjennom oppkjøp. Oracle henvender seg utelukkende til bedriftsmarkedet. Mye av det man oppfatter som trender er ikke det, men svar på trender. Trender er ting som endringer i adferd (våre barn oppfører seg anderledes enn oss) og globalisering (ikke bli økonomidirektør, det er en utdøende rase).

Kundene spør ikke lenger om konsolidering, men om å øke sin endringsevne. Toppledere sier at IT er viktig og at IT er et hinder for endring. IT-direktører er nå fokusert på prosesstøtte heller enn teknologi. Endringer blir nå en konstant man må leve med hele tiden. Fire ting som blir viktige:

 • IT-arkitekturen må kunne adressere endring
  Dette har man holdt på med lenge, løsningene har variert over tid, fra best-of-breed, deretter ERP/CRM-suiter, deretter kombinerte suiter (SOA), deretter business services. Softwareleverandører har investert mye i mellomvare (Oracle (Fusion), IBM (Websphere), SAP (Netweaver) og Microsoft (.net). Markedet kommer til å tvinge frem konvergens på dette området. Oracle har kjøpt 52 selskaper de siste tre årene, fokusert på middleware, telecom/utility, bank/finans, og retail.
 • Forretningsbehov og IT må kobles tettere
  Nye verktøy kommer, og de kommer standardisert, som ARIS. Muligheten til å modellere forretningsprosesser er mye større, man lager "blueprint repositories" som ligger mellom forretningsprosessmodell og teknologi.
 • Ny organisering av IT-prosjekter
  De fleste IT-funksjoner organiserer prosjekter som enkeltprosjketer innenfor hvert fagområde. Vi anbefaler at man organiserer seg rundt prosesser i stedet, med prosjekter på tvers. Budsjetter vil flyttes fra fagområder til prosess, prosessene vil være premissgivere for endringer, etc.
 • Kontroll over informasjon
  I en SOA-verden blir de vanskeligere å vite hvor dataene skal være, hvem som skal ha ansvar og kontroll. MDM (Master Data Management) blir et svært viktig fagområde, men er relativt umodent. Mange har sett på dette på kundedata og kanskje også produkt, men dette kommer mer og mer – og hvis man ikke har god kontroll på master-data kan man lage seg et kjempeproblem.

Oracle gjør dette ved å ta ansvaret (for noen bransjer) for integreringen av all den funksjonaliteten man vil knytte sammen. Hittil har det virket – man har beholdt kundene. Dette er en strategi som virker, også i stor skala.

Og så viste vi denne videoen…. 

3 tanker på “Software 2008 liveblog

 1. Jeg sitter på samme konferanse. Interessant at Dataforeningen tar opp slike tema og på et mer strategisk perspektiv. Her kan man jo få meg seg noe interessant om trender og forstå dette i et ledelsesperspektiv og uten selv å være nerd.
  Litt underlig at det er så få spørsmål fra salen etter hvert foredrag, men så holder jo du det hele i gang.
  Nå har det vært en god lunsj med mye hyggelig mingling. Jeg gleder meg til fortsettelsen 🙂

 2. Har dere kommet inn på trender innen IT og skole? Det er jo mange som mener at IT ikke har noe i skolen å gjøre, fordi pc-en bare forstyrrer undervisningen, og ikke gir noen økt læringseffekt.

 3. Espen dette synes jeg er en grei oppsummering av foredragene. Det blir spennende å se hva som slår til av spådommene fra dagens foredragsholdere. De var dog ikke så veldig fjernt fra hverandre – om enn man kunne ane «religionskrig»; noe som har preget bransjen i årtier. Skal man få til skikkelig, ikke-diskrimerende samhandling, er nok veien åpne standarder og web. Men, gamle, tunge applikasjoner er jeg sikker på vil leve lenge og godt.
  Takk for en glimrende ledet paneldebatt, passe gemyttelig og tildels provoserende.
  Håper dette kan bli et årevist innslag under Dataforeningens Software arrangement.

Det er stengt for kommentarer.