Kulturrelativisme og kultur-absoluttister

Glimrende kronikk av Sara Azmeh Rasmussen. Hennes konklusjon…

En sunn og konstruktiv debatt om integrering og utfordringene i det flerkulturelle fellesskapet krever at vi fører debatten på et prinsipielt og saklig spor. Veien mot et humant og fredelig samfunn begynner med å se på alle mennesker som individer med mangfoldige og komplekse identiteter.

Vi må slutte å gi menneskelige offer på kulturvernets alter.

..yter faktisk ikke kronikken rettferdighet, hverken i språk eller innhold. Les hele.

Hadde verden vært rettferdighet og rasjonell, kunne vi nå fortsatt debatten med dette som basis.

Men verden er ikke rettferdig, og ikke rasjonell. Ei heller internasjonale kulturdebatter i små nasjoner.