Årets person: Deg

TIME Person of the Year 2006: YouTime har kåret årets person: Deg. Enkeltmennesker har nå kontrollen med Internett og informasjonsalderen gjennom sine valg. I motsetning til kringkasting og avispublisering er man ikke i samme grad avhengig av at mange andre har samme smak som en selv, en utvikling som i følge David Foster Wallace fører til et underholdningstilbud basert på minste felles multiplum, fordi "vi er like i våre svake preferanser."

TIMEs valg er interessant, selv om noen ser det som en unnasluntring og en hype-topp for Web 2.0. TIME har gjort dette før, forsåvidt: I 1982 var det PCen som var "Man of the Year". (Se Wikipedia – skrevet av deg – for en komplett liste).

Det gjenstår å se om TIME og resten av den papirbaserte pressen klarer seg gjennom implikasjonene av at brukerne nå i større grad har kontrollen. Vi går i alle fall mot et mer og mer åpent samfunn, der det blir vanskeligere å holde på hemmeligheter (både for enkeltpersoner og for institusjoner), der en enkelt person i enkelttilfelle kan etterforske, avdekke og publisere i en grad som selv en avis ville hatt problemer med for bare noen år siden, og hvor mer og mer informasjon slippes fri fordi man begynner å forstå at verdien av fri (offentlig) informasjon er mye høyere enn hva man kan ta inn ved å ta betalt for den.

Problemet er naturligvis at med myndighet følger ansvar. Det sier TIME lite om, men ansvaret påhviler altså enkeltpersoner, også for å beskytte sine medmennesker mot seg selv. Når en ny teknologi kommer, får vi først endringer i bruksmønster, deretter regulering. Hvis man forsøker å komme med reguleringer (lovbaserte og/eller normbaserte) før bruksmønsteret er utviklet, blir det som regel helt feil, slik det har blitt med nåværende opphavsrettslover og databasedirektiv. For å ta et eksempel: Når får vi den første rettssaken om et drap begått i Second Life – og hva bør straffen være? Virtuell innesperring, utestengelse, gapestokk eller en realistisk iscenesatt eksekusjon?

TIMEs valg er hype, som så mye annet. Men bak all hype ligger et korn av sannhet – og for Internett er det et faktum at det nå handler om interaksjon mer enn distribusjon. Så får vi heller lære oss hvordan vi skal interagere i stedet for bare å konsumere.

Oppdatering 18.12: Det fulle sitatet fra David Foster Wallace er så bra at det fortjener inkludering på originalspråket:

TV is not vulgar and prurient and dumb because the people who compose the audience are vulgar and dumb. Television is the way it is simply because people tend to be extremely similar in their vulgar and prurient and dumb interests and wildly different in their refined and aesthetic and noble interests.