Jon om LMS

Jon Hoem har et glimrende innlegg om LMS og andre verktøy for digital læring og kunnskapsproduksjon. Jeg er svært enig (1, 2, 3) i hans beskrivelse av problemene med tradisjonelle LMS – deres fokus på brukervennlighet heller enn brukelighet gjør at utviklingen av bruk av digitale verktøy i undervisning og kunnskapsproduksjon stagnerer på et mellomnivå, hvor man automatiserer de rene produksjonsprosessene (som kopiering og utdeling av materiale) fremfor å lage nye modeller for læring og samarbeid. Det er alltid slik med teknologi, men innenfor skoleverket, som har så lite fremdrift i seg selv, er denne bremsen på utviklingen ekstra uheldig.

1 tanke på “Jon om LMS

Det er stengt for kommentarer.