Åpent nett i Horisont

Den meget kompetente blogger Olav A Øvrebø har begått en artikkel om det nye, åpne Internettet i NHOs tidsskrift Horisont. Artikkelen bygger på telefonsamtaler og epost med Håkon Wium Lie, Yochai Benkler, Erik Stattin og altså undertegnede.

Jeg synes artikkelen ble bra, skjønt det er alltid pussig hvordan ganske lange samtaler ender opp i korte sitater. Det ligger en uttrykksmessig rikhet i samtaler som det er vanskelig å få ned i artikkelform.

Men litt av et selskap å havne i, i alle fall.