Dawkins og religionen

Glimrende intervju med Richard Dawkins i Salon. Hans siste bok kommer antakelig til å bli minst like inflytelsesrik som The Selfish Gene og Climbing Mount Improbable.

Jo eldre jeg blir, jo mer irritert blir jeg over religion som vitenskaplighet. En ting er religion som seremonimester, trøst og moralsk rettesnor. Noe ganske annet er å tillegge den forklaringskraft i noen som helst form, politisk eller naturlig. Hans kommentarer om sammenhengen mellom intelligens og ateisme er interessant, skjønt noen av de smarteste menneskene jeg kjenner er dypt religiøse.

Men, som Richard Feynmann har sagt:

You see, I can live with doubt, with uncertainty, with not knowing. I think it is much more interesting to live not knowing that to have answers which might be wrong. […]

I don’t feel frightened by not knowing.

Med andre ord, det at man ikke forstår noe, betyr ikke at det har en religiøs forklaring, bare at man ikke forstår det ennå. Og det går an å være helt fornøyd med ikke å vite "hensikten med" at vi mennesker finnes her på jorden. Vi har jo en meget god forklaring på hvordan vi kom hit.
 Den går tilbake til et "big bang", og der stopper matematikken. Men religionen har ikke engang begynt på den reisen – og implisitt i religionen ligger at den ikke har godt av at vi gjør det.

3 tanker på “Dawkins og religionen

 1. Hei Espen!
  Jeg har fått gleden av å se deg både på BI og på HegnarTV.
  Jeg ønsker å spørre deg:
  Er du sannhetssøkende?
  Liksom deg, vet jeg at mange religiøse mennesker ikke er sannhetssøkende, men indoktrinerte snakkemaskiner.
  Men om det virkelig fantes en Gud som elsket deg, ville du ta dette perspektivet innover deg?
  Om det fantes mer mellom himmel og jord (enn himmel og jord:) ville du anerkjenne dette?
  For 50 år siden hadde min Ericson vært magi, og jeg ville blitt puttet i fengsel.
  For 1000 år siden ville jeg blitt brent for magi (av kirken…)
  Kanskje jeg snakker i tåke, men det jeg prøver å få frem, er at det kanskje kan være mer i verden enn vi «vet».
  Kanskje det er slik, at siden det er så enormt mye negativt med religion i verden, kanskje det finnes en ennå bedre motpol?
  Jeg tenker ikke da på vitenskapen så langt den er kommet i dag, da mange «vitenskapsfolk» preges mer av hat (rettmessig) mot religion enn av logikk.
  Jeg vil videre anta at din ateisme skyldes mer vonde følelser grunnlagt av strenge religiøse mennesker enn en objektiv betraktning av verden.
  At det finnes korrupte forskere betyr ikke at forskning er unyttig.
  At det finnes studenter som jukser betyr ikke at utdanning er unyttig.
  At de aller fleste religiøse mennesker er destruktive betyr ikke at det ikke finnes konstruktiv viten om Gud og Tilgivelse.
  «Truth fears no question.» leste jeg en gang på en t-skjorte.
  Det er få ting som er sannere enn dette.
  Sannheten, idéen selv om vi skal referere til Platon… det finnes ingen kritikk som sårer den, ingenting som kan skade den. På et eller annet tidspunkt vil sannheten komme frem:
  -Du er tilgitt.
  Primissene for diskusjon rundt religion har vært … å forakte.
  De religiøse har til hensikt å «frelse» motparten gjennom sine aggressive og stikkende ord, mens vitenskapsmannen forgjeves har prøvd å få den hjernevaskede til å skjønne normal logisk tenkning.
  Som tilhenger av logikk, ønsker jeg å sitere etter hodet noe jeg leste i en lærebok; «vitenskapen har til hensikt å finne sannheten, definert ved færrest mulig aksiomer»
  Dette perspektivet – tilgi meg – mistenker jeg de færreste vitenskapsfolk å ha. Religiøse er ikke vits å nevne en gang.
  Personlig er jeg av den oppfatning (inntil den evt viser seg å være usann) at hele verden kan defineres i et aksiom:
  -Ham
  Ut ifra dette aksiom kan man definere alle følelser, all samfunnsvitenskap, all naturvitenskap, all evoulusjonslære, biologi, kjemi, osv.
  Vi er ikke der i dag. Og kanskje viser det seg at mitt aksiom ikke kan bygges på.
  Men inntil da er jeg lykkelig. Kanskje det lykkeligste, saligste og gladeste menneske på denne planeten… noen gang…
  Ville satt pris på om du kommenterte noen av de overstående tankene.
  🙂
  Med all respekt siden vi snakkes hinsides
  Olav

Det er stengt for kommentarer.