Diplomaters parkeringsbøter og korrupsjon

Et glimrende paper som viser at man kan finne data på de mest utrolige steder bare man har evnen til å se: CULTURES OF CORRUPTION: EVIDENCE FROM DIPLOMATIC PARKING TICKETS av Raymond Fisman og Edward Miguel.

Diplomater ved FN-delegasjonene i New York får parkeringsbøter, men trenger ikke betale dem. De blir derimot registrert, og antallet ubetalte bøter pr. diplomat varierer voldsomt mellom land, fra 248 (Kuwait) til 0 (mange, deriblant Norge). Fisman og Miguel viser at det er en sterk kovariasjon mellom hvor mye korrupsjon det er i et land (ut fra en korrupsjonsindeks) og hvor mange ubetalte parkeringsbøter landets diplomater har. Eller, som de konkluderer, at korrupsjon i stor grad er kulturelt betinget.

Anbefales.

(Via mange, deriblant Tyler Cowen og Daniel Drezner)