Fransk forstadsperspektiv

Antoine Audonard har en god kommentarartikkel i New York Times om problemene i Paris forsteder. Det ser ut til at det er mange som har skylden, inkludert de som lager bråk: "[….] the crisis has once more exposed the shortcomings of a society that no longer knows how to enforce its own rules or how to create the dream of a better life for its new generations."

For et norsk perspektiv, les Drusilla.

Komplekse problemer krever komplekse løsninger. Og kanskje økonomisk reform?