DRM-seminar på IFI

Jeg skal holde et innlegg på et seminar om DRM på Ifi onsdag 9. februar 2005 kl 18:00-20:00. Kommer til å snakke om at DRM ikke er særlig smart sett fra et konkurransestandpunkt, med bakgrunn i teorien om «disruptive technologies». Jeg har vel samme innstilling til DRM (i hvert fall brukt i konsumentsammenheng, ikke som teknologi) som resten av foredragsholderne, men kanskje en noe annen begrunnelse.
Programmet finner du nedenfor – vel møtt.


DRM: RETTIGHETER SOM TEKNIKK, JUS OG POLITIKK
I anledning presentasjon av masteroppgave for Kristian Syversen inviteres det til åpent møte på Institutt for Informatikk ved
Universitetet i Oslo, onsdag 9. februar 2005 kl 18:00-20:00.
Digital Rights Management (DRM) er et populært samlebegrep for systemer og tiltak for å regulere bruk og begrense videreformidling av digitalt materiale. Mye av arbeidet med utvikling og innføring av slike systemer blir gjennomført etter premisser som styres av økonomisk tungt involverte aktører, oftest uten muligheter for innsigelser fra forbrukere eller organisasjoner. Dette på tross av de potensielt store innvirkningene disse begrensningene kan ha.
Hvilke midler blir tatt i bruk, og hva kan disse oppnå? Og hva kan
være konsekvensene når slike systemer blir innført?
PROGRAM
TID: Onsdag 9. februar 2005, kl 18:00-20:00
STED: Store auditorium, Institutt for Informatikk (Ifi),
Informatikkbygningen, Universitetet i Oslo, Gaustadalleen.
Ordstyrer fra Ifi
18:00-18:15 Kristian Syversen: Innledning, om debatten, DRM generelt, alternative distribusjonsmodeller
http://folk.uio.no/kristisy/thesis
18:15-18:30 Espen Andersen: DRM: Dårlig markedsstrategi
(Førsteamanuensis, BI)
http://www.espen.com/
18:30-18:45 Knut Yrvin: DRM, produktovervåkning og digitale Rosettasteiner (Teknisk leder for Skolelinux)
http://www.skolelinux.no/
18:45-19:00 Thomas Gramstad: DRM: En hersketeknikk? Om undergraving av forbrukerrettigheter
(Leder for EFN)
http://www.efn.no/
19:00-19:15 Per Inge Østmoen: DRM: en trussel mot brukerens sikkerhet for egne data og kontroll over egne IT-arbeidsverktøy
(Skribent, styremedlem av EFN)
http://efn.no/programvarepolitikk01.html
http://efn.no/kopirett.html
19:15-19:30 Trond Øgrim: DRM: teknologi for et totalitært samfunn?
(Skribent og samfunnsdebattant)
http://www.steinen.net/
19:30-20:00 Debatt og innlegg fra salen
20:00-20:15 Oppsummering
Masteroppgaven «Digital Rights Management – Promises, Problems
and Alternative Solutions» er tilgjengelig på:
http://folk.uio.no/kristisy/thesis/

2 tanker på “DRM-seminar på IFI

  1. «samme innstilling til DRM […] som resten av foredragsholderne»
    Hm, et møte hvor alle foredragsholderne er såpass enige gir ikke store forhåpninger om en spennende debatt.

Det er stengt for kommentarer.