Studielån? Kast mobiltelefonen!

Det er lett å tro at Shanghai (og dermed resten av Kina, skjønt man skal visstnok ikke lenger enn ca. 100 km unna Shanghai før man er tilbake i en jordbruksøkonomi) er som resten av verden, men når jeg leser Shanghai Daily ser jeg noe annet.
Her står det nemlig at a) Donghua University har tenkt å nekte (undergraduate) studenter å søke studielån hvis de eier en mobiltelefon (eller andre ekstravaganser som en MP3-spiller), og b) at tildeling av studielån og -stipend i Kina blir avgjort ikke bare ved evaluering fra studentens lærer, men også fra hans eller hennes medstudenter.
Janteloven satt i system, med andre ord. Pussig at vi ikke har dette i Norge allerede….