En kilde til kritikk

Via Erik Newth fant og leste jeg Ottar Grepstads artikkel om «Historien om Norge» i Samtiden. Glimrende skrevet og svært interessant – hovedargumentet er at «historien» er en «varslet suksess» med stort tidspress, men at hovedårsaken til alle problemene ligger i at Gyldendal har tuklet med sin litterære spisskompetanse og dermed ikke gjør skikkelig forlagsarbeid.
Mange interessante detaljer, som at det er 930 kilder i bokverket, ikke 1300 som alltid blir oppgitt, og at det er utrolig mange kildefeil, tildels grove (dvs. kildehenvisninger så slurvete at fagfolk ikke kan finne tilbake til dem). Sammenligninger trekkes til Grimberg og til «Historien om Sverige», og det er ikke fritt for at man får assossiasjoner til «Wonderboy» her….
Denne artikkelen er et eksempel på at vi trenger debattmagasiner i Norge, hvor man faktisk kan skrive lange artikler. Jeg har ikke lest Samtiden før, men det er kanskje på tide. For ikke å snakke om at denne artikkelen burde gis til skoleelever og studenter – slik skal man undersøke kildebruk, og slik skal man føre en argumentasjon.
At den får plass under nynorskpensum får man se på som en bonus.