Forretningsorienterte IT-avdelinger

Jeg ble forleden intervjuet av Michael Oreld i CIO Business Standard, temaet var «hvordan skape en vellykket it-avdeling?«, og det ser ut til at de eksempler som ble valgt, gjør sånn nogenlunde hva jeg mener de bør gjøre.
IT-ledelse er forbausende komplisert – dot-com-tider eller ikke. Et hovedproblem, naturligvis, er at både IT-sjefer og deres overordnede ganske ofte ikke vet hva de vil med sin teknologi, og ender opp med både å bruke og lede teknologien slik andre gjør det, uansett om tilnærmingen passer eller ikke. Man har ikke kompetanse nok til å drive kontroll og retningsgivning basert på innhold, og må i stedet fokusere på prosess. Og siden forskjellen i hva man får ut av teknologien ligger mer i dyktighet og innovasjon enn kostnader og type teknologi, går ting galt. Eller i hvert fall ikke så bra som de kunne ha gjort.
Men det er klart, hadde det vært enkelt, hadde jeg måttet finne meg noe annet å gjøre….