Et slag GOLF for US Navy

I disse GOLF-dager (Forsvarets måte å bevise at alle ERP-systemer begynner som kopier og ender opp som originaler, i motsetning til oss mennesker) er det jo greit å vite ting ikke går på skinner for US Navy heller. Ifølge en artikkel av Bob Cringely er det snakk om solide budsjettoverskridelser, manglende styring, snål prioritering og skeve incentiver. Jaja.
En tommerfingerregel (i hvert fall for prosjekter som skal produsere informasjonssystemer, i motsetning til mer konkrete ting, som et oljefelt) er at alle prosjekter som tar lenger enn seks måneder, bør brytes opp i mindre prosjekter. Prosjektmanualen til GOLF var på mange hundre sider – jeg så den for 4 år siden, og syntes det luktet problemer lang vei, særlig fordi ingen klarte å komme opp med en kort beskrivelse av hva GOLF egentlig var for noe. Nuvel, det er ikke første gang og blir ikke den siste.
Så kan man jo spørre seg – er det slik at offentlige prosjekter av en eller annen grunn er annerledes enn det som foregår i det private næringsliv, siden vi stadig hører om offentlige overskridelser. Det kan være – bl.a. er det fler og mer divergerende målsettinger – men jeg lurer på om ikke en stor del av oppfatningen om dårlig offentlig styring også ligger i at vi hører om de mislykkede offentlige prosjektene. Vi hører ikke så mye om de private….