Oljefondet og Becker-Posner

Gary Becker og Richard Posner diskuterer oljefondet, eller rettere sagt, diskuterer fond av samme type. Som vanlig med disse kjempene innen økonomi og jus får man en innholdsrik sammenfatning med velfunderte meninger.

Noe av det jeg lærte: At Norge er ikke alene om (eller størst) når det gjelder å ha store penger i utlandet. (Men vi er alene om å oppgi hva vi investerer i.) Oljefond (og, i Kinas tilfelle, eksportfond) samlet sett er større enn hva som finnes i hedge funds rundt omkring i verden. Drivkraften er ønsket om å unngå "Dutch disease", og amerikansk mangel på bensinavgifter er en vesentlig grunn til at fondene har blitt så store.