E-enterprise 2007…

Ragnvald Sannes…er tittelen på et Master of Management-kurs, arrangert av min eminente kollega Ragnvald Sannes, som starter 26. september og går gjennom fem moduler med følgende innhold og forelesere:

1. samling: 26.09 – 29.09 2007 – Forretningsutvikling: strategi, teknologi og teknologiutvikling – Espen Andersen
2. samling: 07.11 – 10.11 2007 – Innovasjon, innovasjonsprosesser og effekter – Jon -Arild Johannessen
3. samling: 09.01 – 12.01 2008 – Ledelse av IT-funksjonen og teknologiske plattformer – Bo Hjort Christensen
4. samling: 05.03 – 08.03 2008 – Informasjonsteknologi i kunnskapsledelse – Petter Gottschalk
5. samling: 16.04 – 19.04 2008  – IT-ledelse: strategi, organisering og endring – Ragnvald Sannes

Jeg kan anbefale dette kurset (kanskje ingen overraskelse, siden jeg skal være en av foreleserne) for alle som er i eller kan tenke seg en mellomlederstilling innen IT-ledelse, eller for folk som har stillinger som medfører interaksjon med en IT-avdeling. Master of Management-kurs er en grei oppdatering for folk som er i jobb: Modulbaseringen muliggjør arbeid, samtidig som man får større
faglig fordypning enn kortere seminarer og kurs. Dessuten treffer man folk i samme situasjon over en lengre periode. Dessuten skal det produseres et faglig arbeid i løpet av kurset, og da har man sjansen til å få gjort den utredningen, arkitekturanalysen eller strategien man aldri får tid til – med veiledning av BIs fagkrefter.

Her er detaljene – ta kontakt med Ragnvald om du har spørsmål og kanskje kunne tenke deg å bli med!

Oppdatering: Ragnvald har lagt litt mer informasjon her – inklusive svar på endel spørsmål mange har.

På’n igjen….

Tilbake fra ca. tre ukers ferie (og det ble ferie, kun 1,5 dagers jobbing) i Boston, vårt annet hjem, og må som vanlig gi Bruce Bawer rett: Norge kan nok ha verdens høyeste levestandard, men det er et høyst statistisk begrep og gjenspeiles ikke i kjøpekraft, forbruksmønster og felles ressurser.

Tilbake til hverdagen, med andre ord, etter å ha hatt råd til å ta med familien på restaurant og kjøpe merkeklær noen dager. Et lite pluss er jo at sommeren har vært elendig, så langt.

Har man bodd utenlands noen år, er man lykkeligst på flyet fra det ene stedet til det andre, men i år var det tyngre å komme hjem enn det har vært tidligere. Man reflekterer over hvor latterlig smal og svingete "hovedveien" fra Gardermoen til Oslo er (for ikke å snakke om parkeringsplasser, særlig i garasjer), hvor mange dyre, rustne og miljøfarlige biler som kjører rundt (den vanlige nordmann kjører rundt i noe som amerikanere under fattigdomsgrensen ikke ville bli sett i), hvorfor i all verden vi har 25% moms uten at vi får noe særlig igjen for skattepengene, og hvorfor butikkbetjening i Norge behandler kundene som luft.

Som taxisjåføren på Gardermoen sa da jeg lurte på hvorfor i all verden det ble reklamert med 1000,- i fastpris som så viste seg å være 1360,- etter diverse påslag: "Sånn er det, take it or leave it." De fleste tar det – norske firma flagger ikke ut, og vi har ikke påviselig "brain drain", skjønt jeg kjenner mange som har dratt.

Men jeg flagger ut i ånden, og planlegger allerede neste ferie.

PS: Hvorpå man tar en kopp kaffe og finer Niels Chr. Geelmuydens fornøyelige kronikk "Tankeløshetens tid". Bra!

Jobbannonse: Formann PFIT

Etter snart 10 år (snart 11, faktisk) som formann i PFIT har jeg tenkt å gi plass for nye krefter. Torbjørn Berger, styremedlem PFIT, har derfor forfattet følgende jobbannonse:

Den Polyteknisk Forening gruppe Informasjonsteknologi (PFIT) søker ny forkvinne/mann

Polyteknisk Forening (stiftet 23. juni 1852) er et åpent, uavhengig og tverrfaglig forum for samfunnsdebatt. Vi er fristedet for den gode dialog. Her møtes kunnskaps- og innflytelsesrike mennesker ansikt til ansikt. Vi har i over 150 år vært en uavhengig møteplass preget av integritet og seriøsitet. Som Norges viktigste sivile talestol, er vi i krysningspunktet mellom næringsliv, offentlig virksomhet, kultur og øvrige sektorer i samfunnet. Vårt program viser bredden og dybden i foreningens aktiviteter. Godt forankret i kunnskap og erfaring fra de siste hundre årene er vi opptatt av utviklingen i de neste hundre, ikke bare innenfor landets grenser, men i et globalt perspektiv. Vi har en tradisjon for å ta opp viktige nasjonale og internasjonale temaer av betydning for fremtidig verdiskaping. For mer informasjon, se: www.polyteknisk.no

Etter 10 år som formann i PFIT vil gjerne Espen Andersen overlate vervet til nye krefter.

Espen vil fortsette som styremedlem og gruppen har et stort og erfarent styre slik at energi og initiativ er viktigere enn erfaring fra liknende oppgaver.

Vi er på jakt etter en person som kan påta seg å være pådriver både praktisk og mentalt. PFIT arrangerer 2-4 medlemsmøter i halvåret. Ansvaret for disse fordeles på styremedlemmene men forkvinnen/mannen vil ha en koordinerende rolle samt ansvaret for kontakten med Polyteknisk Forening sentralt. Etter behov gjennomføres også 4-8 styremøter i året.

Dette er en glimrende mulighet til å etablere et bredt kontaktnett i det norske samfunn!

Er du interessert, eller kjenner noen vi bør ta kontakt med, så ring eller send oss en e-post så snart som mulig!

For å underbygge det demografiske mangfoldet i styret, vil vi under ellers like forhold foretrekke personer som ikke er menn i alderen 40-50 år!

Ta gjerne kontakt med noen i styret for ytterligere informasjon.

Petter Merok 9303 6969 / petterm@microsoft.com
Lasse Hem 9300 5019 / hem@sintef.no
Eirik Newth                    eirik@newth.net
Torbjørn Berger 4540 1453 / tjb@norconsult.no
Kirsti Kierulf 9719 1128 / kirsti.kierulf@accenturecom
Trond Heier 9704 4544 / trond.heier@linpro.no
Espen Andersen 4641 0452   / self@espen.com 

Se også www.espen.com/pfit/