Stortingsmeldingen om IKT-politikk sluppet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet ved Heidi Grande Røys har sluppet en Stortingsmelding om IKT-politikk, kalt "Et informasjonssamfunn for alle". Du finner den lange versjonen her (PDF, 165 sider), og sammendraget her (PDF, 15 sider).

En kjapp gjennomlesning av rapporten viser at den er nokså oppdatert, men det mangler problematisering av endel viktige områder, som tilgang til offentlig informasjon, åpne standarder (snakker endel om åpen kildekode, men det er noe annet), nett-nøytralitet og organisasjonssidene (det vil si implementeringen) av tverrgående IT i offentlige virksomheter. Med andre ord, litt tannløs. Økning i satsing på IKT-forskning er jo velkomment, og det blir nok debatt om preferansen for åpen kildekode innen offentlig IT-bruk.

Jeg synes også det er litt pussig at man nevner Simula (i tillegg til FAST) som en norsk IKT-forskningssuksess – jeg ser Simula mer som en briljant kreasjon som deretter ble skuslet bort at et "næringslivsfientlig universitet og et universitetsfiendtlig næringsliv," for å sitere en av aktørene. Det skal bli spennende å se utviklingen av Simula Research (der skal PFIT ha bedriftsbesøk i april, forresten) som et forsøk på å spisse et forskningsmiljø.

Polyteknisk Forening skal ha fellesmøte for å diskutere meldingen 23. januar, foredrag ved ministeren og paneldebatt etterpå. Se Polyteknisk Forenings webside eller PFIT for flere detaljer etterhvert. Jeg hjåper meldingen kommer til å skape debatt, mer om dette siden.

1 tanke på “Stortingsmeldingen om IKT-politikk sluppet

  1. Ja, eg har kome meg gjennom ca. halvparten av meldinga, og så langt så er den ein ypperleg oppsummering av dagens situasjon, som alle som fylgjer med veit inderleg godt. Dette er jo bra vaksenopplæring for alle dei som ikkje kjenner serleg til IT og dei samfunnsmessige konsekvensane, det er mange som har sove i timen her for å seie det mildt! Kvifor i huleste kunne ein ikkje slått fast opne standardar, plattformuavhengige programmer og hatt full styring på opphavsrettslege problemstillingar? No byrjar eg snart å klassifisere folk etter om dei fylgjer industrialdertid eller digitalaldertid. Industrialderfolka sinkar det digitale samfunnet så vanvittig at eg mistar meir og meir trua på at me kan unngå å verte slått ned i støvlane innan det har gått ti år av Kina og India. Ikkje mistyd, eg er positiv til It-meldinga, men uansett kor godt den vert gjennomført så går det alt for seint til at me har nubbesjanse til å oppnå det me er ute etter, nemleg å skape profitable næringar som kan konkurrere internasjonalt.

Det er stengt for kommentarer.