Radikal gjennomsiktighet

Chris Andersen (mannen bak begrepet "The Long Tail") har to meget interessante innlegg (her og her) om "radical transparency" på sin blogg. Han er redaktør for Wired og diskuterer hvordan magasinet kan endres slik at det gjør bruk av Web 2.0 – og dermed klarer overgangen til neste generasjons medier.

Dermed er debatten igang (se Jeff Jarvis, for eksempel). Denne debatten er interessant fordi Norge er et av de få landene i verden hvor tradisjonelle aviser er førende på nett – men avisene har i liten grad tatt i bruk de nye virkemidlene (særlig de forbundet med sosial produksjon) som har kommet. En åpen avis er en etterrettelig avis. Som leserne stoler på.

En annen sak er at mange norske bedrifter kunne lære noe om radikal åpenhet, også innen softwarebransjen. Opera viser takter, men ellers er det som om man ser det som en æressak å sette sitt lys under en skjeppe.