Gilde og Prior bør ikke fusjoneres

Nortura logoKonkurransetilsynet har forbudt en fusjon mellom Gilde (med ca. 40% av kjøttomsetningen i Norge) og Prior (ca. halvparten av egg- og kyllingomsetningen) fordi det ikke vil gavne forbrukerne at disse bedriftene fusjoneres. Det er vanskelig ikke å si seg enig.

En representant fra Gilde uttalte at det er lite overlapp i produktspekteret – en annen måte å si at det ikke er særlig konkurranse mellom Gilde og Prior nå – og at konkurransen i dette markedet ikke blir redusert. Men det kommer an på hvordan man ser på det. Fra en produsentsynsvinkel kan man dele markedet inn i fjærfe vs. storfe/svin, men fra et forbrukersynspunkt konkurreres det om andel av frokost- og middagsbord. I de siste årene har Prior økt sin markedsandel ved å introdusere en rekke produkter, f.eks. kalkunpålegg og kyllingpølser, som konkurrerer med pålegg og pølser laget av storfe- eller svinekjøtt. Ville disse produktene ha blitt introdusert av et fusjonert selskap, som må vurdere mersalg opp mot redusert salg av "vanlige" pålegg og pølser?

Gilde og Prior mener de bør fusjonere fordi de kan spare 130 millioner, og fordi de kan bli et "nasjonalt lokomotiv" innen matvareproduksjonen. Jeg er noe forundret over hva man egentlig sparer ved en sammenslåing som man ikke kunne spart likevel, ved f.eks. mer effektiv organisering, oppretting av eksterne administrasjonsselskaper eller samarbeid innen logistikk.

Jeg vet med sikkerhet at er det en ting vi ikke trenger i Norge, så er det flere "nasjonale lokomotiver" innen matvareproduksjonen. De vi har legger allerede lokk på videreutvikling og eksperimentering, og står for produksjonsorientering og manglende kundeinformasjon. Det faktum at Gilde ikke klarer å spore sine egne produkter, for eksempel, og at man ikke klarer å vaske ned et slakteri selv etter pålegg fra Mattilsynet, sier jo sitt om hvor få alternativer folk egentlig har.

Hvis Prior idag introduserer et nytt produkt, kan de ta salg fra Gilde og andre kjøttprodusenter. Intet problem så lenge de er konkurrenter. Men i et fusjonert selskap kan en nyintroduksjon stoppes fordi den vil redusere kjøttforbruket og presse prisene. Nasjonale lokomotiver ønsker ikke endring, men stabilitet – at ting går på skinner. At noen forbrukere vil andre steder enn dit skinnene går, spiller liten rolle.

En kombinasjon Gilde/Prior vil få sterk forhandlingsmakt vis-a-vis Mattilsyn, Konkurransetilsyn og sine konkurrenter. Gildes patetiske opptreden og dårlige hygiene i salmonella-saken, Priors tøffe tak overfor konkurrenter og manglende transparens er gode argumenter for å holde selskapene adskilt. Jeg håper ikke regjeringen gir etter for press fra lobbyister og landbruksbyråkrater og tillater en fusjon som ikke er i noens interesse utenom de to firma det gjelder.

5 tanker på “Gilde og Prior bør ikke fusjoneres

 1. Jeg er enig i dine konklusjoner, men det er nok ikke Fornyingsminister Hilde Røys Grande. Jeg er rimelig overbevist om at regjeringen nok en gang desavurerer Konkurransetilsynet. Det har blitt en gjenganger, så det er snart legitimt å stille spørsmål om Konkurransetilsynet har noen misjon under denne regjeringen.

 2. «selv etter pålegg fra Mattilsynet»
  hehe.. 🙂
  Men jeg er helt enig! Vi trenger ikke flere gigant-firmaer som valser over forbrukerene. Det er jo helt åpenlyst at det er konkurranse mellom de to, og at større selskaper ofte er negativt for alle de som ikke eier selskapet burde de fleste ha fått med seg!

 3. Visst är det dålig konkurrens på den norska livsmedelsmarknaden. Men lösningen ligger knappast i konkurrensfrämjande åtgärder från Konkurrensetilsynet.
  Huvudproblemet är ju att den norska marknaden är en skärmad marknad, dit utländska aktörer inte har någon möjlighet att komma till på grund av importvärn och tullar. Jämförelsen kan exempelvis göras med Sverige, där svensk-danska Arla förvisso är dominant på marknaden för mejeriprodukter men de utmanas av flera aktörer; bl.a. finska Valio.
  Jag är övertygad om att utländska aktörer skulle ha intresse av att komma in på den norska marknaden, men tullarna på mejeriprodukter är ofta över 100% av inköpskostnaden.
  Det är där huvudproblemet ligger. Inte i hur distributionsleden är organiserade.

 4. Du har så rett, så rett. Men et fusjonert selskap vil kunne få enda sterkere forhandlingsmakt for å opprettholde situasjonen.

 5. Gilde og Prior bør ikke fusjoneres

  Konkurransetilsynet har forbudt en fusjon mellom Gilde (med ca. 40 prosent av kjøttomsetningen i Norge) og Prior (ca. halvparten av egg- og kyllingomsetningen) fordi det ikke vil gavne forbrukerne at disse bedriftene fusjoneres. Det er vanskelig ikke …

Det er stengt for kommentarer.