MinSide på vei, men langsomt

Minside logoEirik har skrevet et lite referat, så jeg har ikke så mye å legge til fra PFs møte om eNorge, men var i alle fall gledelig overrasket over den nye fornyelsesministeren, som var mye mer kunnskapsrik og dynamisk enn fryktet.

Det mest spennende panelinnlegget kom fra Eilert Hanoa, som påpekte at man faktisk må fortelle ikke bare hva som kommer på Minside når den foreligger (Per Morten Hoff er mer kritisk her), men også litt mer langsiktige visjoner – hva kommer i fase to (sannsynligvis kommuneNorge) og fase tre (resten av statsetatene). Da kan man som kunde ta en beslutning om man skal være der basert ikke bare på de relativt få tjenestene som finnes med en gang, men også ut fra fremtidige forventninger. (Dette er profesjonell softwaremarkedsføring og tar hensyn til det som så fint kalles nettverkseffekter.)

Eirik var livlig, som vanlig, og påpekte bibliotekenes rolle i dette. Og jeg hørte noen hjertesukk fra forsamlingen som etterlyste litt mer langsiktighet – vi har offentlige servicekontor som kan hjelpe de som trenger hjelp til å endre ting via Minside.no (eller, på nynorsk, MiSide.no).

Men det var mindre "tenk på alle de som ikke kan" tenkning enn før, så det er altså litt fremgang å spore. Me skal koma, um inkje so brått….