Operasjonsanalytisk

Neste møte i PFIT er på onsdag 8. mars kl. 0930-1130, med tittelen "Operations Research in Norway and Europe". PFIT er også NORS (Norwegian Operations Research Society), og dette møtet blir en diskusjon om operasjonsanalyse i Norge og Europa – med bl.a. Alexis Tsoukias, President i EURO (European Society for Operations Research). Geir Hasle, Sintef and Atle Nordli,  BI, kommer til å snakke om OR i Norge. Stedet er SINTEF, Forskningsveien 1, Blindern, Oslo, du finner mer om dette på PFITs hjemmeside.

Hvis du har lyst til å komme, send en e-post til Geir Hasle. Vel møtt!