Hvem eier Internett?

Alle og enhver ser ut til å ville linke til Doc Searls’ lange essay om How to Save the Net from the Pipeholders, hvor han kaller til våpen for å bekjempe bit-transportselskapenes mulige ønske om å kontrollere adgang og innhold i Internett. Dette kan virke noe markskrikersk, men gitt de mange rare innspill som kommer i reguleringsdebatten (og hvor fort telefonbransjen ser ut til å krympe i USA) bør man kanskje være klar over at en forbausende stor del av innhold og dynamikk på Internett påvirkes av intern amerikansk regulering.

Og dermed har jeg vel gjort min nett-borgerplikt for idag, i alle fall.