Litt av hvert…

Diverse ting som har surret rundt i det siste

  • Parodi-religionen Pastafari, som kom som en reaksjon på «intelligent design»-fjolsene i Kansas
  • Det ser ut til at Gmail kan bli en mailbase i stedet for bare en alternativ epostadresse.
  • Wikiwyg. Et lite steg for nerder, et stort steg for brukere.