Det oppnås ikke kontakt…

USAs manglende Internett- og mobiletelefonforbindelser blir nå et politisk spørsmål. Det er ganske interessant at for enkelte typer teknologier fungerer ganske enkelt ikke den amerikanske modellen – det kreves politisk overstyring. Som kommer.
Hvor lenge til vi får WiFi over hele Oslo? Teknologien er der, den er ikke særlig dyr, den vil forbedre folks hverdag og virke sosialt utjevnende. Men det blir adskillig mindre inntekter til mobil- og fasttelefonselskaper.
Sannsynligvis slipper vi i alle fall søksmål fra teleselskaper mot offentlige institusjoner som gjør WiFi gratis tilgjengelig med begrunnelsen at gratis tilgang ødelegger deres forretningsgrunnlag…