Mandagsetteretning

Mandag Morgen Etterretninger er en ny blogg fra Mandag Morgen – gratis tilgjengelig, ser det ut til.
Jeg er litt forundret over Mandag Morgens forretningsmodell – skal man ha en samtale, må innlegg publiseres slik at mange kan lese dem. Men Mandag Morgen er et nyhetsbrev med høy pris og dermed begrenset lesekrets. Og folk som har tid og lyst til å kommentere, har i liten grad penger til å abonnere. Og hvis man ikke har muligheten til å linke tilbake til et debattinnlegg i sin egen blogg, kan man bli irrelevant uten egentlig å være det – slik NY Times står i fare for å bli fordi de vil forlange penger for at folk skal kunne lese de mest kjente kommentatorene.
Det jeg har sett fra Mandag Morgen er velskrevet og ofte interessant – som en velskrevet blogg. Men er det noe å betale for?
En mulighet er jo at de gir nyhetsbrevet gratis til folk som deltar i konversasjonen og dermed trekker nye inn. Men hvordan klare det uten å gi bort alt sammen helt gratis?