Galskapens vei….

….står det på en låve langs E18 nord for Larvik – og denne helgen krevde veien enda ett dødsoffer (bilde her). Som synes av bildet, er dette en strekning hvor det ville vært en smal sak (bokstavlig talt) å innføre midtdeler, som ville forhindret denne ulykken. Ny vei blir det ikke før i 2015, i følge et skilt litt lenger nord for ulykkesstedet.
Nok en gang har dårlige veibudsjetter, sommel og misforstått bilbegrensningspolitikk (hold veien smal, så kjører folk mindre bil) kostet menneskeliv. Rent bortsett fra at dårlige veier er dårlig økonomi, så skaper dårlige veier tragedier få ser og ingen tar ansvar for.
Jeg har ikke gjort beregningen, men er temmelig sikker på at det farligste vi foretar oss (montro om man kunne beregnet det på minutt-basis) er å kjøre bil i solvarme på utfartshelger. Men hvordan synliggjør man trafikkdøden på en måte som gjør at investeringene kan settes i forhold til risikoen?