Kollektivtrafikal regnekunst

Kollektivtransport er bra, det er alle enige om (det er derfor ingen tar bilen til jobben i Oslo….). Men hvor bra? Jeg satt forleden og ventet en halv time på bussen, og fikk se en plakat med signaturen «Kollektivtrafikk for et bedre miljø», med følgende tekst:

Et T-banespor med en samlet bredde på 5 meter kan transportere samme antall mennesker som det bilen krever 16 kjørefelt med en samle (sic) bredde på 55 meter for å klare.

Kan dette stemme? La meg se…. en bil tar 5 passasjerer inklusive sjåføren, opptar ca. 4 meter kjørebane i bredden og 5 i lengden. Det er en person pr. 4 kvadratmeter. En T-banevogn opptar 5 meter i bredden og kan kanskje ta 20 personer på 5 meter lengde (i hvert fall hvis alle skal sitte). Det blir altså 1 person pr. 1,25 kvadratmeter. T-banen tar altså litt mer enn 3 ganger så mange pr. kvadratmeter som bilen, så lenge alle står stille.
Men det er når den står stille. Hvordan blir det under fart? For både biler og T-baner er det nemlig slik at jo fortere det går, jo lengre må avstanden bli mellom hver transporterende enhet. Her er jeg ute på tynnere grunn, og et regnestykke måtte blitt fullt av antakelser, men det er liten grunn til at T-banen klarer å pakke flere mennesker inn pr. meter kjørebane enn bilene hvis man tar i betraktning ting som sikkerhetsavstand og den tid det tar å slippe folk av og på på stasjonen. (se forøvrig denne artikkelen av Peter Cochrane, som sier det samme i en sammenligning mellom biler og tog).
Så plakaten viser intet annet enn at på en T-bane står folk mer pakket sammen enn i en bil, noe de fleste vet. Det betyr ikke at hverken reisekvaliteten eller kvantiteten passasjerer som faktisk kommer seg gjennom systemet er bedre eller mer samfunnsøkonomisk, i hvert fall ikke i det forhold plakaten sier. Og bilen slipper man å vente . Den venter man i…..